Den nye knivlov 2016 og Schweizerknive

Oprettet af nyttigbras 07-06-2016 0 Kommentarer Knive & multitools (Dansk),

1. Juli 2016 træder en ny knivlov i kraft i Danmark.

 

Victorinox Schweizerknive til børn - Ægte lommeknive til børn

 

Vi vil her forsøge at forklare, hvad loven medfører for brugerne af Schweizerknive og Multitools.

 

Der herskede desværre en gigantisk og meget kaotisk forvirring omkring den tidligere lov. Derfor vil Nyttigbras.dk i denne artikel forsøge at minimere eventuelle tvivl om den nye lov.

 

Der er især 2 afgørende punkter i den nye lov, som er vigtige at kende for brugerne af Victorinox Schweizerknive og Multitools:

 

§ 1. Knive og blankvåben m.v. må ikke bæres eller besiddes på offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lign., medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse eller til brug ved jagt, lyst- fiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål.

 

Anerkendelsesværdigt ???

 

Hvad betyder det i praksis for en fredelig bruger af en Schweizerkniv?

 

Det uddybes flere steder i bemærkningerne:

 

"Som følge af de foreslåede ændringer vil kravet om, at der skal foreligge et anerkendelsesværdigt formål, dog fremover også skulle anvendes i forhold til bl.a. mindre lommeknive og multiværktøjer mv., som har et bredere anvendelsesområde end andre knive,
jf. nedenfor, hvilket der vil skulle tages højde for ved vurderingen af, om der er et anerkendelsesværdigt formål med at besidde en sådan kniv.”

 

"Der vil efter den foreslåede bestemmelse – uden for de ovennævnte situationer – som følge af det nævnte brede anvendelsesområde for almindelige små foldeknive – f.eks. lommeknive, multiværktøjer eller proptrækkere med indbygget kniv – i praksis være en formodning for, at knive af denne type skal anvendes til et anerkendelsesværdigt formål, medmindre der er konkrete omstændigheder, som taler imod, at dette er tilfældet."

 

Med hensyn til schweizerknivene, så betyder det, at de ikke længere er undtaget fra forbuddet mod at bære kniv på offentlige steder.

 

Man kan altså ikke stå og vifte politiet om næsen med en schweizerkniv uden for et diskotek og påberåbe sig "lovlighed".

 

Omvendt er loven også bevidst om at langt de fleste brugere af schweizerknive og multitools er fredelige folk, der jævnligt anvender deres lommeknive/multitoola til helt almindelige dagligdags formål.

 

Derfor antages det som udgangspunkt at man har et anerkendelsesværdigt formål med mindre situationen decideret taler imod det.

 

Man kan altså stadig gå med sin schweizerkniv og anvende den til et af de mange fredelige formål, som den rent faktisk er beregnet til.

 

Man kan IKKE lovligt tage sin schweizerkniv med til en demonstration, på diskotek osv. ( i situationer, hvor der er erfaring for, at der kan opstå tilspidsede situationer)

 

"Med hensyn til beviset for, om bestemmelsen er overtrådt, må udgangspunktet tages i den almindelige processuelle grundsætning, at anklagemyndigheden har bevisbyrden.
Det er således ikke tiltalte, der selv skal bevise, at kniven bæres som led i erhverv mv. Noget andet er, at sigtede/ tiltalte for at kunne unddrage sig strafansvar i praksis i almindelighed ikke vil kunne nøjes med at hævde, at kniven skal bruges til et af de formål, der fritager for straf, hvis der ikke samtidig foreligger omstændigheder f.eks. med hensyn til påklædning, tid og sted, måden kniven bæres på, knivens art mv., der underbygger denne påstand. Denne samlede bedømmelse vil medføre, at der forekommer en række situationer, hvor personer normalt aldrig lovligt vil kunne bære en kniv. Det vil f.eks. gælde tilskuere til sportskampe, gæster på værtshuse og personer, der går ”i byen for at more sig."

 

Lovteksen i sin helhed kan findes på folketingets hjemmeside: www.ft.dk (Søg under "dokumenter" på L107)

Her kan man følge lovforslaget lige fra fremsættelse, behandlingen med alle indkomne henvendelser og høringssvar frem til den endelige vedtagelse.

 

Selve den vedtagne lovtekst anvender begrebet "anerkendelsesværdigt formål", og det kan være en kilde til en del forvirring, da begrebet ikke forklares yderlige i selve lovteksten.

 

Hvis man orker , kan man i bemærkningerne til lovforslaget læse sig frem til at dette begreb er anvendt i mangel af bedre, men i bemærkningerne uddyber man også hvordan "anerkendelsesværdigt formål" skal forstås.

 

Bemærkningerne til lovforslaget er arbejdsredskabet, der anviser hvordan loven er tænkt og skal anvendes af de relevante myndigheder..De kan til enhver tid findes under "lovforslag som fremsat" og de følger loven så længe den er gældende.

 

Den anden vigtige forskel på den gamle og den nye lov er hvad der IKKE er specificeret i den nye lov:

 

"Lovforslaget indebærer endvidere,at enhåndsbetjente foldeknive ikke længere kategoriseres som særligt farlige knive, som det er forbudt at besidde, herunder på egen bopæl, uden tilladelse fra politiet.”

 

Der skelnes nu ikke længere imellem foldeknive, der betjenes med en eller 2 hænder og heller ikke mellem foldeknive med og uden lås.


Victorinox har en del modeller med enhåndsbetjent blad. Disse lommeknive er beregnet til friluftsliv og arbejdsbrug.

 

Disse vil nu komme i handelen, så snart loven træder i kraft 1.Juli. Bl. a. Redningskniven "Rescue Tool" har tidligere været ulovlig at besidde i Danmark

 

"Med forslaget foreslås der indført en ny knivlov, som på den ene side lemper reglerne for brug af knive til fornuftige dagligdags formål og på den anden side skærper kursen mod knive i bl.a. nattelivet og kriminelle miljøer"

 

Der er intet i den nye lov, der signalerer at man er ude på at genere ellers lovlydige brugere af Schweizerknive og multitools, men man har villet sætte en stopper for de såkaldte "gadelovlige" kampsportsinspirerede knive, der i stigende grad florerede på gader og stræder, og som lukrerede på at 7 cm knivene uden lås kunne bæres lovligt.

 

Vi håber at denne artikel kan bidrage med at skabe klarhed over essensen af den nye knivlov 2016.

 

Nyttigbras.dk står naturligvis gerne til rådighed, hvis der er noget, som man finder uklart og gerne vil have uddybet.

 

Du kan i øvrigt også læse vores artikel - Ny Liberal Knivlov 2016

Artiklen henviser i øvrigt til Justitsminister Søren Pinds fulde svar på L 107, Dokument Nummer 1858716, dateret 10. februar 2016.

 

Uddrag af Justitsminister Søren Pinds svar:

"I forbindelse med, at lovforslaget blev sendt i høring, blev der stillet spørgsmål til, om beskrivelsen af anerkendelsesværdige formål for små lommeknive er blevet tilstrækkelig præcis.

Det har jeg lyttet til, og derfor er det i det fremsatte lovforslag præciseret, at små lommeknive og multiværktøjer fortsat må bruges til almindelige og pludseligt opståede, dagligdags, praktiske gøremål.

 

Det vil derfor også kunne være lovligt at bære f.eks. en lille lommekniv på et offentligt til-gængeligt sted, selv om formålet har en bredere karakter end at deltage i
f.eks. en bestemt fritidsaktivitet. En kniv af denne type kan også ligge i en bil, båd eller campingvogn i tilfælde af, at der opstår et behov for reparationer og den slags."

Vi gengiver hermed Justitsminister Søren Pinds endelige svar på L 107, Dokument Nummer 1858716, dateret 10. februar 2016:

 

"I forbindelse med, at lovforslaget blev sendt i høring, blev der stillet spørgsmål til, om beskrivelsen af anerkendelsesværdige formål for små lommeknive er blevet tilstrækkelig præcis.

Det har jeg lyttet til, og derfor er det i det fremsatte lovforslag præciseret, at små lommeknive og multiværktøjer fortsat må bruges til almindelige og pludseligt opståede, dagligdags, praktiske gøremål.

 

Det vil derfor også kunne være lovligt at bære f.eks. en lille lommekniv på et offentligt til-gængeligt sted, selv om formålet har en bredere karakter end at deltage i
f.eks. en bestemt fritidsaktivitet. En kniv af denne type kan også ligge i en bil, båd eller campingvogn i tilfælde af, at der opstår et behov for reparationer og den slags.

- See more at: https://www.nyttigbras.dk/Nyttigbras-Blog/ny-dansk-liberal-knivlov-vedtaget-2016#sthash.pCOPuEjJ.dpuf

Vi gengiver hermed Justitsminister Søren Pinds endelige svar på L 107, Dokument Nummer 1858716, dateret 10. februar 2016:

 

"I forbindelse med, at lovforslaget blev sendt i høring, blev der stillet spørgsmål til, om beskrivelsen af anerkendelsesværdige formål for små lommeknive er blevet tilstrækkelig præcis.

Det har jeg lyttet til, og derfor er det i det fremsatte lovforslag præciseret, at små lommeknive og multiværktøjer fortsat må bruges til almindelige og pludseligt opståede, dagligdags, praktiske gøremål.

 

Det vil derfor også kunne være lovligt at bære f.eks. en lille lommekniv på et offentligt til-gængeligt sted, selv om formålet har en bredere karakter end at deltage i
f.eks. en bestemt fritidsaktivitet. En kniv af denne type kan også ligge i en bil, båd eller campingvogn i tilfælde af, at der opstår et behov for reparationer og den slags.

- See more at: https://www.nyttigbras.dk/Nyttigbras-Blog/ny-dansk-liberal-knivlov-vedtaget-2016#sthash.pCOPuEjJ.dpuf

 

Rigtig god fornøjelse med Schweizerkniven.

 

Brug den med omtanke og fornuftigt!

 

 

Nyttigbras.dk anbefaler i øvrigt Victorinox lommekniven NailClip 580, som har en super solid og skarp negleklipper indbygget:

 

Lommekniv med indbygget ngleklipper - Victorinox NailClip 580

Lommekniven er genial at have siddende i nøglebundet, eller have liggende i tasken.

 

All-In-One manicure i top kvalitet! Klik på billedet foroven, for at læse mere om den fantastiske og særdeles innovative negleklipper

 

 

Så blev det vist også tid til en lille snack:)

 

Her anvendes en Victorinox lommekniv fredeligt til at smørre en kiks

Opret Kommentar (Spam og værdiløst indhold godkendes ikke)