Gratis fragt ved køb over 1000 kr    ✔Hurtig levering    ✔14 dages fuld returret   ❤din ekspert i knive

Information om betingelser

Vigtige oplysninger om betingelser ved gennemførelse af et køb

 

EU's nye lov om beskyttelse af persondata (GDPR) trådte i kraft den 25. maj 2018.

 

Jeg bekræfter derfor ved min indmeldelse som kunde hos Nyttigbras.dk, at jeg er myndig og minimum 18 år.

Desuden bekræfter jeg at persondatapolitiken hos Nyttigbras.dk er gennemlæst, forstået og accepteret.

Jeg giver hermed samtykke til at Nyttigbras.dk behandler mine personlige data jf. samtykkeerklæringen R1 (2. Maj 2018)

 

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af, at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler.

Når forsinkelsen eller manglerne skyldes køber handling, undladelse eller forhold som ligger uden for Nyttigbras.dk's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Nyttigbras.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier som producenten udsteder over for køber.

 

Reklamation:
 

Nyttigbras.dk yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret, fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). 

Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.

Fakturaen skal altid fremvises til Nyttigbras.dk i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter, skal efter køber har eller burde have opdaget manglen, ske til Nyttigbras.dk inden for rimelig tid.

Ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

 

Reklamation i detaljer:

Købelovens mangelsregler finder således altid anvendelse i forbindelse med varekøb.
Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller nedslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.
Herunder er det selvfølgelig et ufravigeligt krav, at selve reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

 

Du skal derfor også som kunde, være opmærksom på visse pligter, og herunder foretage en reklamation indenfor en "rimelig tid".
Hvis du foretager en reklamation over en mangel eller fejl ved en vare, inden for 2 måneder efter et køb, vil reklamationen som udgangspunt altid være rettidig.

 

Hvis du ønsker at foretage en reklamation, så kontakt os altid først via mail, således at du ikke unødigt sender varen retur til os

 

 

Informationer ved reklamation

 

Vi har brug for at modtage alle nødvendige informationer, for at kunne behandle en reklamation.
Når du står over for at skulle foretage en reklamation, så beder vi dig om at anvende følgende reklamationsformular
 

Reklamationsformularen fremsendes sammen med den fejlbehæftede vare til Nyttigbras.dk på nedenstående adresse.

 

Du bedes altid oplyse om selve problemet eller fejlen ved varen, så detaljeret som muligt.
Husk altid at sende en kopi af din ordrebekræftelse med varen.

 

Varen sendes til:

 

Nyttigbras v/John Hansen
Solbakken 13
6300 Gråsten

 

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

 

Behandling af selve reklamationen:

Når vi har modtaget den fremsendte reklamation og fejlbehæftede vare, opretter vi en egentlig reklamationssag i vores system.

Her vil du som kunde, få muligheden for hele tiden kunne følge selve behandlingen af din fremsendte reklamation, indtil sagen er endeligt behandlet og dermed afsluttet.

 

LOVVALG OG VÆRNETING


Din ordreafgivelse og dit køb ved Nyttigbras.dk via Internettet er underlagt almindelig dansk lovgivning.

Enhver tvist, som måtte udspringe af eller i tilknytning til disse brugerbetingelser, skal afgøres efter dansk ret med undtagelse af dansk rets internationale privatretlige regler, og såfremt tvisten ikke kan løses i mindelighed, skal tvisten anlægges ved Retten i Sønderborg.

 

Alle falske bestillinger anmeldes til Politiet med angivelse af IP adresse hvorfra bestillingen er afgivet

 

Betaling:

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer, bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse.

Der er således ingen andre der ser, eller gemmer oplysningerne om dig.

Ved køb med Dankort eller kreditkort, trækkes beløbet fra din konto, så snart varen afgår fra Nyttigbras.dk.

 

Gebyrer:

Ny Betalingslov 2018:

Fra den 1. januar 2018 er det ikke længere lovligt at lade forbrugerne selv betale det såkaldte indløsningsgebyr, når de benytter sig af betalingskort som Mastercard og Visa til betaling. 
Det betyder, rent praktisk, at butiksejeren selv står for udgiften til gebyret for indløsning af betalingskort, og det gælder i øvrigt både for fysisk handel og internethandel.
Nyttigbras.dk afholder derfor denne udgift, når man som kunde foretager online betaling med sit betalingskort på vores hjemmeside.

 

Ekspeditionsgebyr:

 

Hvis man foretager en online bestilling, hvor selve ordrebeløbet eksklusiv moms ( og uden fragt) er mindre end 50 kr, så opkræves der et ekspeditionsgebyr på 65 kr.
Dette gebyr dækker vores omkostninger til håndtering, emballage og udskrivning af faktura.

Hvis ordrebeløbet er større end 50 kr. eksklusiv moms ( og uden fragt) udgør ekspeditionsgebyret 35 kr.

Vi er nødt til at opkræve omtalte gebyr, for at kunnne levere samme høje service og support fremadrettet.

 

Fortrydelsesret:

Nyttigbras.dk yder 14 dages fortrydelsesret gældende fra den dag du modtager dine varer.
Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget.

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du anvende Post Danmark - ikke alternative pakke distributører.

 

Det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse.

 

Varer undtaget af fortrydelsesretten:

 

Levering af varer, som er fremstillet efter dine personlige specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.

 

 

Sådan gør du hvis du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten

 

Hvis du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, skal du give Nyttigbras.dk skriftlig besked herom.

 

Det gør du ved at udfylde en standardfortrydelseserklæring. Når du har udfyldt denne erklæring, sendes den til vores mailadresse.

 

Denne fortrydelseserklæring skal afsendes inden fortrydelsesfristens udløb og Nyttigbras.dk kvitterer efterfølgende for modtagelsen.

Du skal sende varen tilbage til Nyttigbras.dk senest 14 dage efter den dag, hvor du gav os meddelse om din fortrydelse.

Du betaler selv for returnering af varen. Vi modtager ikke varer sendt pr. efterkrav.

 

Senest 14 dage efter at vi har modtaget meddelsen om fortrydelse, tilbagebetales beløbet til dig via bankoverførsel.

Du skal derfor også oplyse os op din bankkonto i forbindelse med fremsendelse af standardfortrydelseserklæringen

Dog kan tilbagebetalingen tilbageholdes, indtil der er fremlagt dokumentation for at varen er returneret til os.

 

Eventuel værdiforringelse i forbindelse med udnyttelse af returret

 

Inden beløbet tilbagebetales til dig, vurderer vi værdien af den returnerede vare.

Såfremt varens værdi er blevet forringet, fordi varen har været taget i egentlig brug, så vurderer vi selve værdiforringelsen.

 

Værdiforringelsen er forskellen mellem den oprindelige købspris og varens vurderede salgspris.

En eventuel værdiforringelse vil derfor blive fratrukket det beløb som tilbagebetales for fremsendte returvarer.

Du bør altid sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen.

Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.
 

Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private - det gælder ikke varer solgt til virksomheder.

 

 

 

VARER RETURNERES TIL:

 

 

www.nyttigbras.dk

v/John Hansen

Solbakken 13

6300 Gråsten

 

 

Du kan her finde en kort oversigt over de nye forbrugerregler som trådte i kraft pr. 13. juni 2014:

 

Kort-Nye-Forbrugerregler-Information-Til-Kunder-Betingelser

 

Du kan læse en uddybende artikel om netop de nye E-Handelsregler på vores blog her.

 

Oplysning om klagemuligheder for danske kunder

 

Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos os, så kan du indgive en klage til:

Center for Klageløsning i Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mailadresse: service(at)nyttigbras(dot)dk

 

Oplysning om klagemuligheder for øvrige kunder (andre EU lande)

 

Øvrige kunder fra andre EU lande kan klage til Den fælles europæiske klageportal

Klageportalen er designet til at hjælpe forbrugere, der har handlet på nettet i et andet EU-land, og som ønsker at klage over deres køb.

Forbrugeren kan indgive en klage på sit eget sprog. Klageportalen oversætter klagen maskinelt til sælgerens sprog.

 

Manglende afhentning af pakker inden for henliggelsesfristen:

 

Pakker der ikke afhentes indenfor henliggelsesfristen, eller pakker der nægtes modtagelse, pålægges et administrations gebyr på 49 kr.
Ønskes pakken gensendt, betaler kunden selv gensendelse af pakken, samt administrationsgebyret på 49 kr.

 

Opvaring af uafhentede pakker:

 

Vi opbevarer uafhentede pakker, hvor kunden ikke har svaret på vores henvendelse i maksimalt 1 år.

Der opkræves 25 kr pr. måned for opbevaring af uafhentede pakker, samt administrationsgebyret på 49 kr.

Pakker der fortsat ikke er afhentet inden for 1 år kasseres.

Bemærk: Vi sikrer os kvittering fra Posthuset, der dokumenterer gentagne forsøg på kontakt til kunden inden endelig kassering.

 

Leveringstiden:

 

Leveringstiden ser du ved hvert produkt på vores hjemmeside. Leveringstiden er altid et estimat (ikke en garanti) men bliver som udgangspunkt overholdt under normale omstændigheder.

 

Højtider:

 

I tilfælde af diverse højtider herunder i særdeleshed julen, kan der forekomme ekstra ventetid med at få pakkerne frem til dig som kunde.

I disse tider beder vi kunden om at udvise ekstra tålmodighed, da pakken naturligvis vil være på vej (blot forsinket under transporten hos postfirmaet).


Skulle det utænkelige ske, at pakken ikke når frem før eller siden, så vil Nyttigbras.dk på baggrund af den enkelte situation lave en efterlysning.

Såfremt denne efterlysning ikke fører til et poisitivt resultat, så vil Nyttigbras.dk gensende varen. Dette sker først efter at vi har mpdtaget en bekræftelse fra postfirmaet der blev anvendt til forsendelsen.

Denne proces kan desværre kan tage helt op til 3 måneder at få afklaret.

 

Nyttigbras.dk kan ligeledes ikke drages til ansvar for at en pakke ikke er nået frem til modtager før en bestemt dag herunder fødselsdage, bryllup, juleaften og andre mærkedage hvor en pågældende gave skal gives.

Sørg altid for at bestille i god tid.

 

Annulleringsforbehold

 

Nyttigbras.dk forbeholder sig retten til at annullere en handel, såfremt kunden vurderes at have handlet i ond tro på grund af fejl eller mangler, som kunden burde have kendt til eller opdaget, såsom prisfejl eller oplysninger om priser og gebyrer på hjemmesiden.

 

Uforudsete hændelser

 

Nyttigbras.dk tager således forbehold for eventuelle taste og trykfejl på hjemmesiden og vi tillader os at annullere ordrer i forbindelse hermed.

 

Nyttigbras.dk kan være nødt til at aflyse bestillinger i tilfælde af uforudsete udsolgt situationer og lagerfejl. I  en sådan vil Nyttigbras.dk kontakte kunden omgående.

 

En aftale er i øvrigt først indgået, når Nyttigbras.dk har haft lejlighed til at godkende ordren, jævnfør aftalelovens § 9.

 

Ændringsforbehold:

 

Nyttigbras.dk forbeholder sig retten til at rette og tilpasse indholdet på hjemmesiden, tilbudsmateriale samt i disse handelsbetingelser uden forudgående aftale med kunden.

 


Immaterielle rettigheder:

 

Alt materiale som publiceres af Nyttigbras.dk, inkl. varebeskrivelser, logoer, billedmateriale m.m. er ophavsretsligt beskyttet.

Intet af dette må benyttes uden forudgående aftale med rettighedshaver. Eventuelle overtrædelser heraf, vil blive retsforfulgt.

 

Senest revideret 5. maj 2023

 

nyttigbras v/John Hansen