Gratis fragt ved køb over 1000 kr    ✔Hurtig levering    ✔14 dages fuld returret   ❤din ekspert i knive

Vigtig information til leverandører

Hos Nyttigbras.dk stiller vi krav til vores leverandører.

 

Samhandel-Information-Code-Of-Conduct

 

Leverandører må ikke skade den frie konkurrence på markedet, det skader nemlig forbrugerne og samfundet som helhed.

 

Vi accepterer ikke at leverandører stiller krav til hvilke priser, der skal gælde for deres varer på vores hjemmeside, eller hvilke rabatter der maksimalt skal giveseller ikke gives.

 

Det er i øvrigt også ulovligt, fordi det kan begrænse udbuddet af varer, så virksomhederne tvinges til at holde priserne kunstigt oppe.

 

Det skader nemlig som beskrevet i sidste ende forbrugerne!

 

I yderste konsekvens (hvor forhold af denne karakter konstateres) bliver sådanne forhold påklaget direkte til Konkurrencestyrelsen.

 

Leverandører der udviser konkurrencebegrænsende adfærd:

 

Hvis vi finder, at en leverandør ikke overholder vores adfærdskodeks, afbryder vi vores forretningssamarbejde med denne leverandør.
I særlige tilfælde vil vi give leverandøren en aftalt tidsfrist til at rette op på forholdene.

 

Såfremt adfærden ikke ændres til et acceptabelt niveau, afbrydes samarbejdet uden yderligere varsel.

I tilfælde af gentagne overtrædelser, afbryder vi også samarbejdet med leverandøren øjeblikkeligt og annullerer vores eksisterende ordrer hos vedkommende.

 

Vi beder vores samarbejdspartnere (distributører og leverandører) om at efterleve vores adfærdskodeks, som er de forretningsprincipper (herunder gældende lovgivning), der gælder for alle vores samarbejdspartnere.

 

Endvidere lægger vi også stor vægt på, at vores samarbejdspartnere forventer samme høje standarder fra deres eventuelle leverandører og producenter.

 

Nyttigbras.dk forudsætter derfor at alle leverandører overholder de gældende forretningsprincipper og herunder gældende lovgivning.

 

Dialog til et bedre samarbejde

 

Nyttigbras.dk opfatter konstruktiv dialog som altafgørende for opnåelse af en høj standard, der i sidste ende kommer forbrugerne og herunder forbrugernes sikkerhed tilgode.

Såfremt vi opdager en manglende efterlevelse på dialog og information, vil vi forsøge i samarbejde med leverandøren at lave en plan for udbedring af forholdene.

 

Hvis leverandøren udviser vilje til forbedring, vil vi normalt forsætte samarbejdet.


Viser det sig at leverandøren ikke viser vilje eller evne til forbedring af forholdene, er det vores politik at afbryde samarbejdet øjeblikkeligt.

 

Nyttigbras.dk samarbejder ikke med følgende leverandører:

 

Goshopping

KitchenOne

Isbrand Company A/S

Scanlico Denmark A/S

Colombus Trading A/S

Foodgear Shop

Noyer ApS

Ab Camping & Outdoor A/s

Børn i Byen (Markedsfører vores konkurrenter)